Privacy statement – MyHomeServices B.V.

 

1.  Definities

1.1  In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

1.1.1  MyHomeServices: de gebruiker van deze privacy statement: MyHomeServices B.V. gevestigd aan De Lismortel 31 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54422205;

1.1.2  Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de app;

1.1.3  App: de mobiele softwareapplicatie die door MyHomeServices is ontwikkeld.

 

2.  Persoonsgegevens

2.1  Voor MyHomeServices is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt MyHomeServices volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

MyHomeServices B.V.

De Lismortel 31

5612 AR Eindhoven

 

3.  Doeleinden van de verwerking

3.1  MyHomeServices slaat de gegevens die de gebruiker via de app invoert niet op. Deze gegevens worden enkel op het (mobiele) apparaat van de gebruiker opgeslagen. MyHomeServices slaat enkel de inlog gegevens (naam en e-mailadres) van de gebruiker op. MyHomeServices verwerkt deze inlog gegevens zodat de gebruiker gebruik kan maken van de diensten die via de app door MyHomeServices worden aangeboden.

3.2  In het kader van het leveren van diensten kan MyHomeServices e-mailberichten naar de gebruiker sturen, bijvoorbeeld een welkomse-mail nadat de gebruiker succesvol een account bij MyHomeServices heeft aangemaakt of een activatie e-mail indien de gebruiker een bepaalde periode inactief is geweest. Dergelijke e-mailberichten worden als service en/of als kennisgeving gestuurd.

 

4.  Verstrekken van gegevens aan derden

4.1  MyHomeServices zal de gegevens van de gebruiker niet aan derden, zoals aan leveranciers van wie informatie via de app aan de gebruiker kenbaar wordt gemaakt, verstrekken, tenzij een van de in artikel 4.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

4.2  Het is MyHomeServices toegestaan de gegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:

  1. indien de gebruiker daarom zelf heeft verzocht;
  2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
  3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van MyHomeServices;
  4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
  5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
  6. het noodzakelijk is voor de diensten die MyHomeServices via de app aan de gebruiker levert.

 

5.  Beveiligingsmaatregelen

5.1  Om inzage van gegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft MyHomeServices verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van gegevens. Echter kan het voorkomen dat ongeautoriseerde derden (bijvoorbeeld hackers) zich toegang verschaffen tot het account van de gebruiker. MyHomeServices zal er alles aan doen dat binnen haar macht ligt om een dergelijke inbreuk te voorkomen, maar MyHomeServices kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de gebruiker lijdt doordat ongeautoriseerde derden zich toegang hebben verschaft tot het account van de gebruiker en/of tot de gegevens die de gebruiker via de app heeft ingevoerd.

 

6.  Corrigeren van gegevens

6.1  Op verzoek verleent MyHomeServices aan gebruikers toegang tot alle informatie die MyHomeServices van hun bijhoudt. Verder biedt MyHomeServices gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die MyHomeServices van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de gegevens van de gebruiker, kan de gebruiker contact opnemen met MyHomeServices.

 

7.  Wijzigingen

7.1  MyHomeServices behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. MyHomeServices raadt de gebruiker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.